VIDEO COACHING

VIDEO COACHING

Jest to unikalna forma coachingu, czyli działania służącego rozwojowi zawodnika poprzez zwiększanie jego świadomości. W ramach videocoachingu trener z zawodnikiem komunikują się poprzez internet w specjalnie przygotowanym formularzu.  Zawodnik wysyła trenerowi nieograniczoną liczbę krótkich fragmentów video ze swoimi zachowaniami meczowymi lub treningowymi (nośnik elektroniczny, dysk google, serwer plików, youtube). Trener analizuje przesłane materiały oraz opisuje je, udzielając wskazówek. Ponadto w ramach video coachingu trener z zawodnikiem mogą śledzić jego postępy w czasie lub skupić się na pracy mentalnej - wszystkie aspekty zostają indywidualnie ustalone z zawodnikiem.

VIDEO EXTRA COACHING

 
Jest to rozszerzona forma ideocoachingu, w której trener raz w miesiącu wykonuje pełną videoanalizę meczową zawodnika. Ponadto tak jak w videocoachingu zawodnik podsłyła krótkie fragmenty video, które wraz z trenerem analizują poprzez specjalnie przygotowany formularz.