Trening motoryczny

W naszej Akademii trening motoryczny realizowany jest na dwa sposoby:

1) Realizacja indywidualnych programów treningowych samodzielnie poza zajęciami

Bramkarz otrzymuje od trenera zindywidualizowany program ćwiczeń mających na celu rozwijać takie parametry, jak szybkość, siła eksplozywna czy gibkość.  Składa się on z kilku etapów, które zawodnik samodzielnie realizuje w czasie wolnym po uprzednim pokazie.

2) Dodatkowy, zindywidualizowany trening motoryczny

Trener dobiera dla zainteresowanego bramkarza lub grupy bramkarzy termin realizacji treningu motorycznego. Podczas zajęć bramkarze wykonują ćwiczenia pod okiem trenera. Są one monitorowane z użyciem sprzętu audiowizualnego. Przed i po zakończeniu serii treningów wykonywane są pomiary parametrów opisujących poszczególne zdolności motoryczne.