Cennik

Poniżej prezentujemy poszczególne elementy naszej oferty wraz z podstawowym cennikiem:

  • trening grupowy 1,5h (4-6 os.) raz w tygodniu - 35zł/trening (ok. 140zł miesięcznie)*
  • trening grupowy 1,5h (4-6 os.) dwa w tygodniu - 30zł/trening (ok. 240zł miesięcznie)*
  • trening grupowy klubowy (odpłatność po stronie rodziców) - warunki ustalane indywidualnie
  • trening indywidualny 1h - 120zł/trening
  • współpraca z klubami - warunki ustalane indywidualnie
  • VIDEOANALIZA MECZOWA - 180zł
  • VIDEO COACHING - videoanaliza materiałów udostępnianych przez zawodnika - 50zł/miesiąc
  • VIDEO EXTRA COACHING - videoanaliza materiałów udostępnianych przez zawodnika oraz obserwacja/videoanaliza meczowa - 200zł/miesiąc

*rozliczenie następuje w cyklach miesięcznych; w przypadku usprawiedliwionej wcześniej nieobecności na danych zajęciach naliczone za tą jednostkę będzie tylko 15 zł

NIEOBECNOŚCI - WAŻNE! (dotyczy treningów grupowych)
Każdy trening przygotowywany jest pod konkretną liczbę zawodników. W celu optymalizacji zajęć zależy nam na jak najszybszej informacji w przypadku planowanej nieobecności.
Poinformowanie o nieobecności na 24h przed treningiem powoduje obniżenie kosztów danego treningu do 20zł. Brak informacji związany jest z pełną odpłatnością!
Informację należy przekazać na adres akademia@totalgoalkeeping.pl lub drogą telefoniczną (SMS) na numer 793140405 (trener Artur) lub trenerowi prowadzącemu.

O ostatecznej wysokości składki poinformujemy za pomocą SMS na początku każdego kolejnego miesiąca.

PŁATNOŚCI
Opłatę należy uiścić w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o jej wysokości. Można jej dokonywać indywidualnie u trenerów prowadzących lub na konto bankowe:
Akademia Bramkarska Total Goalkeeping
RAIFFEISEN POLBANK 96 1750 0012 0000 0000 3317 0726
 z dopiskiem: "Składka za miesiąc ........ - imię i nazwisko zawodnika"